Home > Informatie > Wachttijden

Wachttijden

Deze informatie wordt 1 keer per maand bijgesteld:
Er zijn vooruitlopend op het weer kunnen aanmelden per 1 april zeer veel aanmeldingen binnen gekomen. Daarnaast is Maarten van Steenis tot 1 augustus een dag minder op de praktijk wegens werkzaamheden bij Brijder. Hierdoor moeten wij helaas direct weer een aanmeldstop instellen. Wij verwachten dat er per 1 juli weer aangemeld kan worden. Wij zullen deze informatie steeds aan het begin van de maand updaten.

Aanmeldstop

Om verder oplopende wachttijden te voorkomen hebben wij een aanmeldstop tot:

Huidige gemiddelde wachttijdDe behandeling start zodra u uw aanmeldgesprek gehad hebt. Er is dus geen wachttijd tussen uw aanmelding/intake en de start van de behandeling.

In 2019 zullen wij onze werkwijze aanpassen: Na 1 april 2019 zullen wij u, als u zich aanmeld, aanbieden om op korte termijn een intake gesprek te hebben. Als u na dat eerste gesprek op de wachtlijst wil voor behandeling kunt u vast starten met een online module via therapieland gericht op klachtenvermindering en herstel.

Wachtlijstbemiddeling

Deze informatie dienen wij op onze site te vermelden:
‘Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).’