Home > Wie zijn we > Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 2022


*Deze cijfers zijn gebaseerd op totaal 15 klanttevredenheidsvragenlijsten die in 2022 zijn afgenomen en ingevuld via Vicino en via Incura. De laatste score is algemeen (tussen 1 en 10), overige scores maximaal 5. Wij zullen deze informatie geregeld en in ieder geval 1 keer per jaar updaten. Wij gebruiken deze informatie om onze praktijkvoering daar waar mogelijk te verbeteren.

Allereerst kunnen we tevreden zijn over de hoge algemene score een 8,9. Dank voor de waardering! Tevens zie ik dat er verbetering nodig is op het vlak van informatie verstrekken mbt clientenorganisaties en of zelfhulpgroepen. Ik zal een inventarisatie maken en in de loop van dit jaar deze informatie op de site plaatsen en met u delen indien van toepassing voor uw klachten. Wegens het overstappen op een nieuw systeem in 2022 heb ik in het begin niet altijd vragenlijsten electronisch verzonden. In 2023 zal u altijd weer een vragenlijst krijgen aan het begin van de behandeling en aan het einde en zal ik dat met u bespreken.

Klanttevredenheidsonderzoek 2021


Klanttevredenheid zoals gemeten met de CQI
Min-max scoreGemiddelde score *
Bejegening1-5 4,88
Bereikbaarheid behandelaar1-5 4,45
Samen beslissen1-5 4,63
Mogelijkheid betrekken familie of naasten1-5 4,30
Uitvoering behandeling1-5 4,68
Informatie over medicatie1-5 4,00
Informatie over vragenlijsten1-5 3,89
Informatie clientenorganisaties/zelfhulpgroepen1-53,30
Rapportcijfer voor behandeling1-10 8,75

*Deze cijfers zijn gebaseerd op totaal 25 klanttevredenheidsvragenlijsten die in 2021 zijn afgenomen en ingevuld via Vicino en via Manageware Pro. Wij zullen deze informatie geregeld en in ieder geval 1 keer per jaar updaten. Wij gebruiken deze informatie om onze praktijkvoering daar waar mogelijk te verbeteren.

Allereerst zijn we verheugd over het rapportcijfer 8,75 dat u ons gemiddeld geeft als u bij ons in behandeling bent. Er zijn echter zeker nog verbeterpunten: Aandachtspunt dit jaar is, net als vorige jaren, het verbeteren van de aanmeldprocedure. Wegens het zeer grote aantal aanmeldingen lukt het ons niet meer altijd om op tijd terug te bellen en of informatie te geven. Ondanks een aanmeldstop komen er toch verwijzingen binnen waardoor de wachttijden steeds toenemen. Wij zoeken een manier om onze aanpak hierin te verbeteren aangezien we het zeer belangrijk vinden dat u niet in onzekerheid verkeerd of u bij ons terecht kunt en op welke termijn. Wij hopen dit voor nieuwe aanmeldingen vanaf 1 april 2022 beter te doen! Daarnaast zullen we verbeteringen aanbrengen op het vlak van psychoeducatie. Daarnaast zullen wij bezien of we gezamenlijk met andere praktijken informatie kunnen verzamelen over clientenorganisaties zelfhulpgroepen en of andere relevante mogelijkheden in de omgeving van Den Helder en deze informatie dan overzichtelijk beschikbaar stellen aan clienten die dat willen op een documentje of onze sites zodat het ook gemakkelijk geupdate kan worden.

Clientbelofte

Dit is een norm (KIBG) waar we naar streven in. Het kader van bieden van kwaliteit in de basis geestelijke gezondheidszorg: We zorgen samen dat goed duidelijk is waarom u hulp vraagt en wat u wilt bereiken. U krijgt informatie over de mogelijkheden voor de behandeling en beslist samen met uw behandelaar over de invulling van het behandeltraject. Kan de behandeling (deels) online gedaan worden? En is een groepsbehandeling wellicht passend voor u? Uw behandelaar legt u duidelijk uit wat er van u wordt verwacht in de behandeling. Apps en eHealth-modules ondersteunen uw behandeling, zodat u zelf op elk moment verder kunt werken aan uw herstel. We hebben vertrouwen in uw eigen kracht en willen ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk weer zelf verder kan. We bespreken met u hoelang de behandeling ongeveer gaat duren. We kijken regelmatig samen of u op de goede weg bent om uw doelen te halen. Zo zorgen we er samen voor dat de behandeling blijft aansluiten op uw behoefte en niet langer duurt dan nodig.

In de praktijk betekend bovenstaande voor u dat we, naast meetmomenten met behulp van vragenlijsten, in de gesprekken de volgende vragen regelmatig laten terugkomen: Wat wilt u bereiken ( ipv wat wilt u niet meer )? Waar bent u nu? Wat is nodig om te komen van waar u nu bent naar wat u wil bereiken? Wat zijn inspiratiebronnen en of ervaringen in uw eigen leven waardoor u weet dat dit haalbaar zou kunnen zijn? Wie uit uw netwerk kan u hierin inspireren en steunen en aanmoedigen. Kan onze praktijk passende hulp bieden of is een terug of doorverwijzing nodig? Vervolgens zet u stappen om op weg te gaan. Dit kan zijn: Een online module volgen en de informatie bestuderen en oefeningen doen. Een eigen idee uitwerken naar haalbare concrete stappen. Erover praten en steun vragen bij uw sociale netwerk. Of dit netwerk opbouwen. Door feedback ( wat heeft u toegepast, wat is het effect, wat werkt wel wat niet etc) uw bewustzijn vergroten dat u kunt veranderen. Uw successen delen en vieren. De inhoud van de stappen wordt natuurlijk afgestemd op uw probleem en gewenste uitkomst. Dit kan van alles zijn: cognitieve gedragstherapie, trauma behandeling, schrijfopdrachten, ontspanningoefeningen etc.. Ik zal u regelmatig vragen of de behandeling aansluit bij uw wensen en uw vermogen. Ook zal ik met u bespreken of u zo weer op eigen kracht verder kan met de geboden handvatten.