Home > Wie zijn we > Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek


Klanttevredenheid zoals gemeten met de CQI
Min-max scoreGemiddelde score *
Bejegening1-5 4.85
Bereikbaarheid behandelaar1-5 4.20
Samen beslissen1-5 4.80
Mogelijkheid betrekken familie of naasten1-54.90
Uitvoering behandeling1-5 4.61
Informatie over medicatie1-5 4.00
Informatie over vragenlijsten1-5 4.40
Rapportcijfer voor behandeling1-10 8.70

*Deze cijfers zijn gebaseerd op totaal 15 klanttevredenheidsvragenlijsten die in 2020 zijn afgenomen en ingevuld via Vicino en via Manageware Pro. Wij zullen deze informatie geregeld en in ieder geval 1 keer per jaar updaten. Wij gebruiken deze informatie om onze praktijkvoering daar waar mogelijk te verbeteren.

Allereerst zijn we verheugd over het rapportcijfer 8,7 dat u ons gemiddeld geeft als u bij ons in behandeling bent. Er zijn echter zeker nog verbeterpunten: Aandachtspunt dit jaar is, net als vorig jaar, is het verbeteren van de aanmeldprocedure. Wegens het zeer grote aantal aanmeldingen lukt het ons niet meer altijd om op tijd terug te bellen en of informatie te geven. Ondanks een aanmeldstop komen er toch verwijzingen binnen waardoor de wachttijden steeds toenemen. Wij zoeken een manier om onze aanpak hierin te verbeteren aangezien we het zeer belangrijk vinden dat u niet in onzekerheid verkeerd of u bij ons terecht kunt en op welke termijn.
Wij hopen dit voor nieuw aanmeldingen vanaf 1 april 2021 beter te doen!
Daarnaast zullen we verbeteringen aanbrengen op het vlak van psychoeducatie.

Vanaf 2019 zijn wij ook te vinden op www.zorgkaartnederland.nl

U kunt hier ook uw ervaring delen over onze praktijk. Deze ervaringen zijn dan door een ieder in te zien. Denkt u daaraan als u uw eigen ervaringen wil delen in het kader van uw privacy wat u wel of niet wenst te delen.